Ingatlankereső

Térképes keresők

utcakereso.hu
utvonalterv.hu
Google Térkép

Hírek

 

Épületenergetikai tanúsítvány

Az épületek fűtésére és hűtésére energiafelhasználásunk közel 70%-át fordítjuk.

Ön tisztában van ingatlana fogyasztásával?

Kiknek és milyen esetekben kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni?

Miért előnyös, ha van az ingatlannak energetikai tanúsítványa?

A tanúsítvány az épület „energetikai értékmérője”, amely az ingatlan piaci értékében is megmutatkozhat, objektív képet ad az adott ingatlan energia felhasználásáról és így annak fenntartási költségeiről is. A tanúsítványban üzemeltetési, illetve korszerűsítési tanácsokat is adnak a tulajdonosoknak, amelyek megvalósításával csökkenhető az energiafogyasztás.

2009. január 1-jétől minden új épület és állami középület esetében kötelező az energetikai tanúsítás. Meglévő épületek bérbeadásakor vagy eladásakor a tanúsítás elkészíttetése 2011. december 31-ig önkéntes, 2012. január 1-től kötelező lesz.

Az energetikai tanúsítvány olyan igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.


Milyen esetekben KÖTELEZŐ az épületenergetikai tanúsítvány készítése?

 • 2009. január 1-től új építésű épületek, rendeltetési egységek
 • 2012. január 1-től meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
 • egy évet meghaladó bérbeadása esetén.
  A tanúsítványt a tulajdonos a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek át kell adja, a bérlőnek be kell mutassa.
 • 2009. január 1-től az 1000 négyzetméternél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetében, függetlenül attól, hogy az adott építmény új építésű, vagy meglévő.

Milyen esetekben NEM kell épületenergetikai tanúsítványt készíteni?

  2011. december 31-ig önkéntes a meglévő épületek, energiatanúsítása;
 • 50 m²-nél kisebb hasznos alapterületű épület,
 • évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épület,
 • legfeljebb 2 évi használatra tervezett épület,
 • hitéleti rendeltetésű épület,
 • jogszabállyal védetté nyilvánított épület, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított területen lévő épület,
 • mezőgazdasági rendeltetésű épület,
 • azon épületek, amelyek esetében a technológiából származó belső hő nyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m³, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
 • műhely rendeltetésű épület,
 • levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetek esetén.

Társasházak, lakásszövetek, magánszemélyek energetikai pályázatához is mellékelni kell a tanúsítványt. Pályázzon Ön is, tudja meg hogy a felújítással az épület energia felhasználásában a meglévő állapothoz képest mekkora javulás érhető el, mekkora összeget takaríthat meg!

A tanúsítvány tartalmazza az épület energetikai besorolását A+ -tól I –ig.
A kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról előírja, hogy C–nél rosszabb energetikai besorolású épületre nem adható ki építési engedély.


Az épületek energetikai besorolása

Energetikai tanúsítvány

A tanúsítvány 10 évig érvényes (amennyiben az épületre vonatkozó teljesítményérték időközben nem változik).
Elkészítése speciális tudást igényel, felsőfokú építészmérnöki vagy gépészmérnöki végzettséggel rendelkező - külön képzés és vizsga után a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara névjegyzékében regisztrált - energetikai szakértők állíthatják ki.
Díja a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 10.pontjában szabályozottak szerint.

Forduljon épületenergetikai szakértőnkhöz, aki vállalja energetikai tanúsítványok gyors és pontos elkészítését a vonatkozó rendelet előírásai szerint.