Ingatlankereső

Térképes keresők

utcakereso.hu
utvonalterv.hu
Google Térkép

Hírek

 

Ingalan értékbecslés

Ön pontosan tisztában van az eladni vagy vásárolni kívánt ingatlan piaci értékével?

Milyen esetekben lehet szüksége hivatalos értékbecslésre?

Hogyan történik egy ingatlan értékbecslése?

Önnek szüksége lehet hivatalos értékbecslésre ingatlanfedezethez kötött hitelfelvételhez, örökösödési eljáráshoz, gyámhatósági ügyekhez, biztosítás miatt, vagy ha egyszerűen csak szeretné eladóként vagy vevőként megtudni az ingatlan valós piaci értékét.

  Az ingatlan értékét nagyon sok tényező befolyásolja. Az értékbecslés során az alábbi alapvető tényezőket kell figyelembe venni:
 • az ingatlan fajtája
 • az ingatlan alapterülete
 • az ingatlan műszaki állapota
 • az ingatlan földrajzi elhelyezkedése, fekvése, megközelíthetősége
 • az ingatlan közművekkel való ellátottsága
 • az ingatlan tulajdoni viszonyai
 • a piaci jellemzők: kereslet és kínálat; korszerűség és értéktartás
 • az ingatlanhoz kapcsolódó jogok
 • az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb előnyök
 • alternatív hasznosítási lehetőségek
 • az ingatlant terhelő vagy kiszolgáló jogok
 • környezeti hatások (pl. zaj, stb.)
 • a telkek értékét meghatározza, hogy mi építhető rá

Az ingatlan értékbecslés a vizsgált ingatlan valamely célból, valamely szempont szerinti értékének becslését jelenti.

  Az ingatlan értékét a következők szerint becsülhetjük meg:
 • piaci, forgalmi érték becslése
 • nettó pótlási érték becslése
 • műszaki érték becslése
 • amortizáció becslése
 • ingatlanon fennálló, vagy ingatlanra alapítandó vagyoni értékű jog értékének becslése (pl. haszonélvezeti jog, özvegyi jog, vételi jog, elővásárlási jog, bérleti jog, stb.)
 • tulajdoni hányad értékének becslése

Piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslés

Az értékbecslés a piaci környezet tanulmányozásából indul ki: a megtörtént adás-vételek képezik az összehasonlítás alapját. A közelmúltban megvalósult konkrét piaci vételárakat elemzik és hasonlítják össze az értékelendő ingatlannal. A forgalmi értékbecslés első lépése az összehasonlító adatok beszerzése és elemzése. Az a követelmény, hogy legalább 5-10 összehasonlító adat álljon rendelkezésre. Sok esetben okozhat nehézséget az alapár megállapítása, hiszen olykor kevés adat áll rendelkezésünkre, olykor az összehasonlító adatok nem az átlagos ár körül mozognak (például akciók, árverezések), tehát nem jellemzőek az értékbecslendő ingatlanra. Ilyenkor a tapasztalatokra támaszkodva, különböző szempontok alapján súlyozással alakítható ki az alapár. Az alapár rendszerint fajlagos ár, négyzetméterre, négyszögölre, vagy folyóméterre vetített egységnyi érték.


Nettó pótlási költség alapú értékbecslés

Az értékelendő ingatlan újraépítési költségének becslése a föld értékének hozzáadásával. Költségen alapuló megközelítés, nem egyeztethető össze a piacgazdaság alapelveit követő érték-meghatározással, az érték nincs közvetlen összefüggésben a költséggel. Azonban néhány ingatlan esetében szükségessé válhat a nettó pótlási költség becslése, főként különleges rendeltetésű épületek (kórházak, iskolák, múzeumok, stb.) értékbecsléséhez használatos. Az értékelés során a fizikai kopásból és funkcionális avulásból származó felbecsült értékcsökkenések mértékét levonják az ingatlan újbóli előállítási költségéből, majd az így kapott összeget hozzáadják a földterület értékéhez.


Hozamszámításon alapuló értékmeghatározás

Az értékelendő ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Azt vizsgálja, hogy a vagyontárgy képes-e a befektetett tőkére vonatkozóan elvárt megtérülést biztosítani, azaz az ingatlannak, mint befektetésnek a jövedelemteremtő képességét vizsgálja.

A leggyakrabban alkalmazott szakértői módszer a Piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslés. Előnye, hogy valós értékesítési adatok felhasználásával reális információt ad az adott ingatlan piaci értékéről.

Minden hivatalos ingatlan értékbecsléshez szükség van a tulajdoni lap másolatára.

Telkek, családi házak esetében a tulajdoni lapon kívül az ingatlan térképmásolatát is ki kell kérni a földhivatalból.

Hiteles értékbecslés elkészítéséhez elengedhetetlen az ingatlan helyszíni szemléje, megtekintése!

A szakértői vélemény megrendelésekor célszerű fényképekkel is alátámasztott dokumentációt kérni, mivel az igényesebb, hitelesebb és informatívabb.

Hivatalos értékbecslést csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember készíthet (OKJ 52-es, vagy 54-es képesítéssel rendelkezik és szerepel az ingatlanközvetítői vagy vagyonértékelői, vagy IM névjegyzékben).

Forduljon szakképzett kollégáinkhoz, amennyiben hivatalos értékbecslésre van szüksége.